iZafe Groups styrelseledamot, Bosse Johansson, har igår förvärvat 800 000 B-aktier i bolaget till ett värde av 216 000 SEK (0,27 kr/st).

Det var igår, den 30 november, som förvärvet genomfördes. Bosse Johanssons totala aktieinnehav i iZafe är nu dessa 800 000 B-aktier.

"Att förvärva aktier i iZafe är ett steg som visar på min tillit till bolagets riktning och potential. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till vår gemensamma framgång och att stödja bolagets utveckling." säger Bosse Johansson.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) för leverans av Dosell läkemedelsautomater nu har ingåtts. Detta följer på tilldelningsbeslutet som kommunicerades tidigare, och omfattar 1 800 enheter, dock maximalt 2 250. Avtalet ägs av Atea Sverige AB.

Detta nya avtal, som sträcker sig till 2025 med möjlighet till förlängning till 2027, understryker iZafe Groups åtagande att förbättra självständigheten för hemtjänstens vårdtagare genom avancerad välfärdsteknik.

Ramavtalet omfattar läkemedelsrobotar från Dosell och har ett uppskattat värde på 42–52 miljoner kronor. Utöver VGR är 46 kommuner anslutna för avrop på avtalet.
 
"Genom undertecknandet av detta avtal tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt i att erbjuda effektiva lösningar för medicinhantering. Vårt samarbete med Atea Sverige och det nytecknade avtalet med VGR markerar en milstolpe för oss inom sektorn för vård- och omsorgsteknologi", säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.
 
Under avtalet kommer iZafe Group att tillhandahålla Dosell läkemedelsautomater till vårdtagare i VGR, med syfte att öka deras självständighet och säkerhet. "Vi är stolta över att genom våra innovativa produkter kunna bidra till förbättrad vårdkvalitet och effektivare medicinhantering", tillägger Segerström.

iZafe Group AB ("iZafe Group") är glada att meddela den lyckade implementeringen av sin medicinrobot, Dosell, i Spanien. Företaget har nu avslutat alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar som krävs för att lansera Dosell på den spanska marknaden efter en rad framgångsrika integrationer. Dessa anpassningar omfattar både tekniska förbättringar av Dosell-enheten och dess plattform, samt omfattande utveckling och justeringar av samarbetspartnern.

Som ett betydande steg framåt har iZafe Group nu levererat de första 30 Dosell-enheterna till Ti-Medi för att påbörja praktisk testning av kundresan under de kommande månaderna. Denna fas av pilotprogrammet kommer att bidra till att säkerställa en sömlös lansering och kundupplevelse. Vid framgångsrik avslutning av testfasen kommer kommersiell försäljning att påbörjas efter årsskiftet, i enlighet med den tidigare kommunicerade planen.
 
"Vi är glada att meddela den framgångsrika leveransen av vår banbrytande läkemedelsrobot, Dosell, till den växande spanska marknaden. Detta markerar en betydande milstolpe i vår strävan att hjälpa patienter att ta rätt medicin vid rätt tid i ännu ett land. Vi arbetar hårt för att tillhandahålla innovativa lösningar som stärker hälso- och sjukvårdspersonal och förbättrar patientvården. Denna prestation är ett bevis på vårt teams hårda arbete och engagemang, och vi ser fram emot att göra en positiv påverkan på hälso- och sjukvårdslandskapet i Spanien och vidare i världen." Säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.
 
"Vi är glada att meddela en stor förändring i vår affärsmodell när vi börjar fokusera på att betjäna individuella konsumenter (B2C). Denna förändring är en betydande milstolpe för oss, och vi vet att det finns mycket arbete att göra. Vi förblir dedikerade att arbeta nära våra pålitliga apotekspartners för att se till att vårt pilotprogram får den uppmärksamhet och de resurser som behövs. Vi är övertygade om att genom att dra nytta av våra nuvarande partnerskap och branschkunskap kommer detta att vara en givande lärande erfarenhet. Vi samarbetar med iZafe för att bringa innovativa lösningar till B2C-marknaden inom MDS-branschen." Rafa Tibau, CIO för Ti-Medi.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, har idag förvärvat ytterligare 208 333 B-aktier i bolaget. Transaktionen genomfördes till ett sammanlagt värde av 50 000 SEK, motsvarande 0,24 SEK per aktie. Med det senaste köpet äger nu Anders Segerström sammanlagt 1 598 773 B-aktier i iZafe Group.

"Det är med glädje och övertygelse som jag ökar min ägarandel i iZafe Group. Detta beslut återspeglar min fulla tillit till vårt dedikerade team och vår framtida potential. Idag står vi på en mycket god grund för att tillsammans kunna fortsätta arbeta hårt för att skapa en framgångsrik framtid för våra aktieägare, bolaget, folk som multimedicinerar, samhället och vården." säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

iZafe group AB (publ.) är stolta över att presentera en spännande nyutveckling i företagets identitet och uttryck. Med målet att ytterligare förstärka sin närvaro på den internationella scenen, lanserar företaget idag en uppdaterad logotyp och design, parallellt med lansering av en ny hemsida som är på både svenska och engelska.

iZafes nuvarande logotyp och färgspråk togs fram när bolaget hade inriktning mot både säkerhet och hälsa. iZafe genomför denna förändring för att bättre spegla företagets nuvarande vision och inriktning samt göra det enklare för ägare och andra intressenter att få en korrekt och lättbegriplig bild av var bolaget står och är på väg. 
Den nya designen inkapslar företagets dedikation till att utveckla digitala produkter för att garantera korrekt medicinering vid rätt tidpunkt, samtidigt som den står som en symbol för precision och omsorg för varje individuell patient.
 
I mitten av den nya logotypen är en subtil pillerform, omgiven av ringar som påminner om fingeravtryck. Denna design belyser individens unikhet och företagets fokus på patienterna. De rena och eleganta linjerna utstrålar effektivitet och strömlinjeformad verksamhet, och demonstrerar enkelheten och bekvämligheten i de automatiserade produkterna och tjänsterna. Ringarna expanderar från pillret som krusningar i vattnet och symboliserar förändring och transformation. De teknologiska inslagen framhävs av nodliknande linjeavslutningar.

Den nya logotypen kompletteras med en ren och modern typografi, som harmoniskt förstärker designens enkelhet och stilrenhet.
 
I samband med att iZafe fått stort intresse internationellt lanseras webbplatsen på både svenska och engelska och är utformad för att ge besökare en djupare insikt i företagets innovativa arbete och engagemang för patientsäkerhet och medicinsk precision.
 
”Med den nya logotypen och designen tar vi ett kraftfullt steg in i framtiden. Vi stärker vår satsning på att vara den ledande aktören inom digitala tjänster för korrekt medicinering. Denna förändring speglar vår beslutsamhet att renodla vår inriktning och företagsprofil mot vår kärnverksamhet. Vi är redo att forma en ny era där vi blir den naturliga partnern för vårdbolag globalt, och vårt mål är tydligt – att hjälpa människor att hålla sig friska och leva längre i sina egna hem.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Groups styrelseordförande, Björn Rosengren, har idag förvärvat 500 000 B-aktier i bolaget till ett värde av 110 000 SEK (0,22 kr/st).

Förutom dagens transaktion förvärvade Björn Rosengren även 50 000 A-aktier förra veckan. Björn Rosengren äger nu totalt 2 960 319 B-aktier samt 50 000 A-aktier.

"Jag är nöjd med att öka mitt ägande i iZafe Group, vilket speglar min tro på bolagets vision och potential", säger Björn Rosengren. "Dessa förvärv visar mitt fortsatta åtagande att stödja iZafe Groups strategiska mål och skapa värde för dess aktieägare."

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar idag att bolaget har framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera sin banbrytande läkemedelsrobot Dosell på den holländska marknaden. Dessa anpassningar har inkluderat både tekniska justeringar i Dosell-enheten samt i plattformen, samt omfattande utvecklingar och anpassningar från vår samarbetspartner.

Som ett viktigt steg framåt kommer iZafe Group nu att leverera 50 Dosell-enheter för att testa den nya kundresan i praktiken under en månad. Denna fas av pilotprogrammet kommer att bidra till att säkerställa en smidig lansering och kundupplevelse. Efter framgångsrikt genomfört test kommer resterande 1 000 enheter att levereras successivt under resten av året, i enlighet med tidigare kommunicerad plan.

"Vi är glada över att vara en del av detta samarbete med iZafe Group för lanseringen av Dosell på den holländska marknaden. Dosell erbjuder en banbrytande digital medicineringsrobot som kompletterar vår befintliga portfölj av uppkopplade hälsotjänster. Vi är övertygade om att Dosell kommer att ge ett pålitligt och säkert alternativ för medicineringsbehoven hos våra vård- och larmcentralskunder i Nederländerna. Tillsammans kan vi uppfylla vårt gemensamma uppdrag att främja oberoende och trygghet på det enklaste, säkraste och mest ekonomiska sättet." Säger Martijn Van Bree, VD för IVE Ventures

"Vi är mycket glada över att ha slutfört de tekniska integrationerna och anpassningarna för att lansera Dosell på den holländska marknaden. Detta markerar en viktig milstolpe för oss och öppnar dörrarna till en marknad som är välkänd för sitt engagemang för medicinering i dospåsar. Valet av Dosell av IVE Ventures efter en noggrann utvärdering av konkurrenterna bekräftar vår produkts stora potential på den internationella scenen. Vi ser fram emot att samarbeta med IVE och möjliggöra en säker och effektiv medicineringsupplevelse för deras kunder." säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

iZafe Groups VD Anders Segerström presenterade bolaget på Aktiespararnas evenemang Småbolagsdagarna den 12 juni. Presentationen innehåller bland annat uppdateringar kring dom nya internationella försäljningarna och status kring förvärvet av Pilloxa.

Presentationen kan du se här
Du hittar även denna presentation samt tidigare presentationer på: https://izafe.se/presentationer/

iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar idag att de nu tar bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och istället öppnar upp för att framåt sälja via flera försäljningskanaler. Detta efter att ha fått stort internationellt genomslag för deras läkemedelsrobot och nu har volymåtagande från flera länder, däribland Storbritannien, Holland, Portugal och Spanien.

iZafe har också inlett samtal med flera apotek om att sälja Dosell som konsumentprodukt och kommer därför inledningsvis att sälja Dosell på sin egen hemsida Dosell.se, innan den successivt säljs via fler aktörer. Introduktionserbjudandet på hårdvaran förblir 499kr t.o.m. sista maj, innan priset höjs till 1 999kr. Månadsavgiften på 299kr kommer att bibehållas.
 
"Lanseringen av konsumentversionen har varit en helt avgörande faktor för att kunnat signera dom partners vi nu har startat detta året med. Vi är mycket glada över det stora internationella intresset för Dosell och ser fram emot att öppna upp för fler försäljningskanaler. Vårt mål är att göra Dosell tillgänglig för så många som möjligt som behöver hjälp med att hantera sin medicinering." säger Anders Segerström, CEO för iZafe Group.
 
För mer information om Dosell, besök Dosell.se

iZafe Group AB ("iZafe Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det spanska bolaget Ti-Medi har förvärvat cirka fem procent av aktierna i Bolaget, vilket gör Ti-Medi till en av iZafe Groups största aktieägare. Sammantaget har Ti-Medi förvärvat 12 529 309 aktier till kursen 0,29 kronor per aktie genom en blockaffär förmedlad av Mangold Fondkommission.

Ti-Medi är ett globalt bolag som är verksamma inom tillverkning och distribution av tekniska lösningar för följsamhet inom läkemedelshantering. Ti-Medi säljer dospaketeringsmaskiner till över 650 apotek i Spanien och Portugal.
För mer information, se Ti-Medis hemsida, www.ti-medi.com/en.

”Vår bedömning är att efterfrågan på iZafe Groups produkter och tjänster kommer öka på de marknader vi är verksamma. Vi har länge letat efter ett bolag som utvecklar och erbjuder sina kunder just dessa typer av tjänster. Därav har vi beslutat att investera i iZafe Group och vi hoppas även att framöver kunna hitta ett bra samarbete för att få in iZafes produkter och tjänster i Ti-Medis produktutbud för att kunna erbjuda dessa till våra kunder”, säger Marc Tarruell Tibau, medgrundare av Ti-Medi

”Bolaget har nu fått en ny stark och långsiktig ägare som bidrar med kompetens och ett globalt nätverk. Vi ser mycket positivt på detta och tolkar investeringen som ett kvitto på att iZafe Groups produkt och verksamhet har stöd bland kunniga marknadskollegor. Vi ser fram emot att ta del av kunskapen
Ti-Medi besitter om distribution i Sydeuropa och påbörja diskussioner om ett framtida samarbete”, säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm