iZafe Group AB ("iZafe Group"), i samarbete med Atea Sverige AB, är stolta att meddela sin närvaro på Vitalis 2024, Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg. Som en del av Atea Sveriges omfattande utställning kommer iZafe Group att ställa ut i Ateas monter. Mässan kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg från den 14 till den 16 maj.

Vitalis är en arena där e-hälsa, välfärdsteknik och innovation står i fokus. Här samlas branschens främsta aktörer för att utbyta kunskaper om utmaningar, lösningar och för att diskutera hur visioner kan omvandlas till verklighet. Som en framträdande aktör inom vårdteknologiområdet kommer iZafe Group att presentera sina senaste framsteg och lösningar, inklusive den innovativa läkemedelsroboten, Dosell. Närvaron på mässan markerar också den viktiga milstolpen efter att ha vunnit upphandlingen om att förskriva Dosell till Västra Götalandsregionen (VGR). Detta understryker iZafe Groups engagemang för att förbättra självständigheten och säkerheten hos vårdtagare genom avancerad teknologi.
 
Under Vitalis ser iZafes team fram emot att visa hur Dosell kan spela en avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för vårdtagare, underlätta för vårdpersonal inom kommunerna och effektivisera medicinhanteringen. Detta är en del av Bolagets bredare mål att leverera lösningar som möter de höga kraven i dagens vård- och omsorgslandskap.
 
iZafe Group välkomnar alla besökare till monter B10:10, där Bolagets team av experter kommer att vara tillgängliga för att diskutera hur iZafes produkter och tjänster kan bidra till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i hälso- och sjukvårdssektorn. För mer information om vår närvaro på Vitalis och för att registrering till evenemanget, besök här.

iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar med glädje lanseringen av Dosell version 3.0, den senaste upplagan av vår revolutionerande läkemedelsrobot, designad för att optimera medicinhanteringen för användare över hela världen. I samband med denna lansering har iZafe Group även initierat en strategisk flytt av sin produktion till Centraleuropa för att kunna skala upp produktionstakten till större volymer och förkorta leveranssträckorna till befintliga partners.

Den första produktionsserien om 1 000 stycken Dosell version 3.0 har framgångsrikt genomförts och levererats för den nederländska marknaden, vilket markerar startpunkten för denna nya och förbättrade versionen. Med bland annat en kraftfullare processor och utökad minneskapacitet möjliggör Dosell version 3.0 nu en enhetlig mjukvaruplattform oberoende av geografisk plats eller design på dospåsen. Detta innebär en betydande förbättring från tidigare versioner som krävde omfattande anpassningar för varje enskilt land och dospåstyp. Dessutom introducerar den nya versionen av Dosell 3.0 flera avancerade funktioner, inklusive tal och utökade uppkopplingsalternativ, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten.

"Lanseringen av Dosell version 3.0 är en viktig milstolpe för oss. De nya komponenterna i denna version möjliggör inte bara en högre och bättre prestanda för befintliga funktioner utan öppnar även upp för ett brett spektrum av nya och innovativa funktioner i framtiden. Allt detta, utan att signifikant påverka produktionskostnaden, tack vare de framsteg som skett på komponentmarknaden sedan Dosells första version utvecklades." Säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Denna strategiska satsning på innovation och produktutveckling, tillsammans med flytten av produktionen till Centraleuropa, positionerar iZafe Group i framkant av medicinteknologiska lösningar. Med Dosell version 3.0 kan iZafe Group nu erbjuda en ännu mer tillförlitlig och effektiv lösning för medicinhantering, vilket underlättar för användare över hela världen att ta rätt medicin i rätt tid.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att det tilldelningsbeslut som offentliggjordes den 8 december 2023, där iZafe Group vunnit i upphandlingen med Helsingborgs Stad för leverans av Dosell-läkemedelsautomater, nu har resulterat i att staden valt att avbryta processen. Detta beslut motiveras av identifierade brister i stadens upphandlingsdokument.

Förra pressmeddelandet publicerades den 8 december 2023 och meddelade att iZafe Group vunnit upphandlingen med en potentiell värdeomfattning på 5,5–13,8 MSEK för 150–400 Dosell-läkemedelsautomater. Tilldelningsbeslutet var inte rättsligt bindande.
Trots avbrottet är iZafe Group optimistiska och ser fram emot att återigen visa sin kompetens när upphandlingen återupptas.

"Det är beklagligt att upphandlingen avbrutits, men vi ser detta som en möjlighet att förbättra och fortsätta vår goda dialog med Helsingborgs Stad. Vi är redo att delta igen när upphandlingen beräknas återupptas i januari 2024", säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Groups styrelseledamot, Bosse Johansson, har igår förvärvat 800 000 B-aktier i bolaget till ett värde av 216 000 SEK (0,27 kr/st).

Det var igår, den 30 november, som förvärvet genomfördes. Bosse Johanssons totala aktieinnehav i iZafe är nu dessa 800 000 B-aktier.

"Att förvärva aktier i iZafe är ett steg som visar på min tillit till bolagets riktning och potential. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till vår gemensamma framgång och att stödja bolagets utveckling." säger Bosse Johansson.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) för leverans av Dosell läkemedelsautomater nu har ingåtts. Detta följer på tilldelningsbeslutet som kommunicerades tidigare, och omfattar 1 800 enheter, dock maximalt 2 250. Avtalet ägs av Atea Sverige AB.

Detta nya avtal, som sträcker sig till 2025 med möjlighet till förlängning till 2027, understryker iZafe Groups åtagande att förbättra självständigheten för hemtjänstens vårdtagare genom avancerad välfärdsteknik.

Ramavtalet omfattar läkemedelsrobotar från Dosell och har ett uppskattat värde på 42–52 miljoner kronor. Utöver VGR är 46 kommuner anslutna för avrop på avtalet.
 
"Genom undertecknandet av detta avtal tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt i att erbjuda effektiva lösningar för medicinhantering. Vårt samarbete med Atea Sverige och det nytecknade avtalet med VGR markerar en milstolpe för oss inom sektorn för vård- och omsorgsteknologi", säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.
 
Under avtalet kommer iZafe Group att tillhandahålla Dosell läkemedelsautomater till vårdtagare i VGR, med syfte att öka deras självständighet och säkerhet. "Vi är stolta över att genom våra innovativa produkter kunna bidra till förbättrad vårdkvalitet och effektivare medicinhantering", tillägger Segerström.

iZafe Group AB ("iZafe Group") är glada att meddela den lyckade implementeringen av sin medicinrobot, Dosell, i Spanien. Företaget har nu avslutat alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar som krävs för att lansera Dosell på den spanska marknaden efter en rad framgångsrika integrationer. Dessa anpassningar omfattar både tekniska förbättringar av Dosell-enheten och dess plattform, samt omfattande utveckling och justeringar av samarbetspartnern.

Som ett betydande steg framåt har iZafe Group nu levererat de första 30 Dosell-enheterna till Ti-Medi för att påbörja praktisk testning av kundresan under de kommande månaderna. Denna fas av pilotprogrammet kommer att bidra till att säkerställa en sömlös lansering och kundupplevelse. Vid framgångsrik avslutning av testfasen kommer kommersiell försäljning att påbörjas efter årsskiftet, i enlighet med den tidigare kommunicerade planen.
 
"Vi är glada att meddela den framgångsrika leveransen av vår banbrytande läkemedelsrobot, Dosell, till den växande spanska marknaden. Detta markerar en betydande milstolpe i vår strävan att hjälpa patienter att ta rätt medicin vid rätt tid i ännu ett land. Vi arbetar hårt för att tillhandahålla innovativa lösningar som stärker hälso- och sjukvårdspersonal och förbättrar patientvården. Denna prestation är ett bevis på vårt teams hårda arbete och engagemang, och vi ser fram emot att göra en positiv påverkan på hälso- och sjukvårdslandskapet i Spanien och vidare i världen." Säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.
 
"Vi är glada att meddela en stor förändring i vår affärsmodell när vi börjar fokusera på att betjäna individuella konsumenter (B2C). Denna förändring är en betydande milstolpe för oss, och vi vet att det finns mycket arbete att göra. Vi förblir dedikerade att arbeta nära våra pålitliga apotekspartners för att se till att vårt pilotprogram får den uppmärksamhet och de resurser som behövs. Vi är övertygade om att genom att dra nytta av våra nuvarande partnerskap och branschkunskap kommer detta att vara en givande lärande erfarenhet. Vi samarbetar med iZafe för att bringa innovativa lösningar till B2C-marknaden inom MDS-branschen." Rafa Tibau, CIO för Ti-Medi.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, har idag förvärvat ytterligare 208 333 B-aktier i bolaget. Transaktionen genomfördes till ett sammanlagt värde av 50 000 SEK, motsvarande 0,24 SEK per aktie. Med det senaste köpet äger nu Anders Segerström sammanlagt 1 598 773 B-aktier i iZafe Group.

"Det är med glädje och övertygelse som jag ökar min ägarandel i iZafe Group. Detta beslut återspeglar min fulla tillit till vårt dedikerade team och vår framtida potential. Idag står vi på en mycket god grund för att tillsammans kunna fortsätta arbeta hårt för att skapa en framgångsrik framtid för våra aktieägare, bolaget, folk som multimedicinerar, samhället och vården." säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

iZafe group AB (publ.) är stolta över att presentera en spännande nyutveckling i företagets identitet och uttryck. Med målet att ytterligare förstärka sin närvaro på den internationella scenen, lanserar företaget idag en uppdaterad logotyp och design, parallellt med lansering av en ny hemsida som är på både svenska och engelska.

iZafes nuvarande logotyp och färgspråk togs fram när bolaget hade inriktning mot både säkerhet och hälsa. iZafe genomför denna förändring för att bättre spegla företagets nuvarande vision och inriktning samt göra det enklare för ägare och andra intressenter att få en korrekt och lättbegriplig bild av var bolaget står och är på väg. 
Den nya designen inkapslar företagets dedikation till att utveckla digitala produkter för att garantera korrekt medicinering vid rätt tidpunkt, samtidigt som den står som en symbol för precision och omsorg för varje individuell patient.
 
I mitten av den nya logotypen är en subtil pillerform, omgiven av ringar som påminner om fingeravtryck. Denna design belyser individens unikhet och företagets fokus på patienterna. De rena och eleganta linjerna utstrålar effektivitet och strömlinjeformad verksamhet, och demonstrerar enkelheten och bekvämligheten i de automatiserade produkterna och tjänsterna. Ringarna expanderar från pillret som krusningar i vattnet och symboliserar förändring och transformation. De teknologiska inslagen framhävs av nodliknande linjeavslutningar.

Den nya logotypen kompletteras med en ren och modern typografi, som harmoniskt förstärker designens enkelhet och stilrenhet.
 
I samband med att iZafe fått stort intresse internationellt lanseras webbplatsen på både svenska och engelska och är utformad för att ge besökare en djupare insikt i företagets innovativa arbete och engagemang för patientsäkerhet och medicinsk precision.
 
”Med den nya logotypen och designen tar vi ett kraftfullt steg in i framtiden. Vi stärker vår satsning på att vara den ledande aktören inom digitala tjänster för korrekt medicinering. Denna förändring speglar vår beslutsamhet att renodla vår inriktning och företagsprofil mot vår kärnverksamhet. Vi är redo att forma en ny era där vi blir den naturliga partnern för vårdbolag globalt, och vårt mål är tydligt – att hjälpa människor att hålla sig friska och leva längre i sina egna hem.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Groups styrelseordförande, Björn Rosengren, har idag förvärvat 500 000 B-aktier i bolaget till ett värde av 110 000 SEK (0,22 kr/st).

Förutom dagens transaktion förvärvade Björn Rosengren även 50 000 A-aktier förra veckan. Björn Rosengren äger nu totalt 2 960 319 B-aktier samt 50 000 A-aktier.

"Jag är nöjd med att öka mitt ägande i iZafe Group, vilket speglar min tro på bolagets vision och potential", säger Björn Rosengren. "Dessa förvärv visar mitt fortsatta åtagande att stödja iZafe Groups strategiska mål och skapa värde för dess aktieägare."

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar idag att bolaget har framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera sin banbrytande läkemedelsrobot Dosell på den holländska marknaden. Dessa anpassningar har inkluderat både tekniska justeringar i Dosell-enheten samt i plattformen, samt omfattande utvecklingar och anpassningar från vår samarbetspartner.

Som ett viktigt steg framåt kommer iZafe Group nu att leverera 50 Dosell-enheter för att testa den nya kundresan i praktiken under en månad. Denna fas av pilotprogrammet kommer att bidra till att säkerställa en smidig lansering och kundupplevelse. Efter framgångsrikt genomfört test kommer resterande 1 000 enheter att levereras successivt under resten av året, i enlighet med tidigare kommunicerad plan.

"Vi är glada över att vara en del av detta samarbete med iZafe Group för lanseringen av Dosell på den holländska marknaden. Dosell erbjuder en banbrytande digital medicineringsrobot som kompletterar vår befintliga portfölj av uppkopplade hälsotjänster. Vi är övertygade om att Dosell kommer att ge ett pålitligt och säkert alternativ för medicineringsbehoven hos våra vård- och larmcentralskunder i Nederländerna. Tillsammans kan vi uppfylla vårt gemensamma uppdrag att främja oberoende och trygghet på det enklaste, säkraste och mest ekonomiska sättet." Säger Martijn Van Bree, VD för IVE Ventures

"Vi är mycket glada över att ha slutfört de tekniska integrationerna och anpassningarna för att lansera Dosell på den holländska marknaden. Detta markerar en viktig milstolpe för oss och öppnar dörrarna till en marknad som är välkänd för sitt engagemang för medicinering i dospåsar. Valet av Dosell av IVE Ventures efter en noggrann utvärdering av konkurrenterna bekräftar vår produkts stora potential på den internationella scenen. Vi ser fram emot att samarbeta med IVE och möjliggöra en säker och effektiv medicineringsupplevelse för deras kunder." säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm