Dosell - En automatiserad läkemedelsrobot

I takt med att vi konsumerar allt mer läkemedel ökar också risken för läkemedelsskador. I snitt läggs 300 personer i Sverige varje dag in på sjukhus på grund av felaktig medicinering, med stort lidande för den enskilde individen såväl som stora kostnader för samhället.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får sin medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som patient eller anhörig och ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.

Fem anledningar till att använda läkemedelsrobotar

Patienterna slipper onödiga hembesök.

När personalen inte behöver lägga tid på läkemedelshantering blir besöken mindre stressiga och patienten kan få mer personlig service och kvalitativ omvårdnad.

Säkrare medicinering.

Risken för felmedicinering elimineras.

Patienterna kan leva ett mer självständigt liv.

Om man lider av minnessvikt blir man uppmärksammad och påmind att ta medicin. Den aktiva patienten slipper anpassa sin vardag till tiderna för hembesök och kan leva ett friare liv.

Ökar följsamheten till medicineringen.

Läkemedelsroboten påminner när det är dags att ta läkemedel och skickar ett larm till personalen eller till anhöriga om patienten inte tar medicinen.

Minskar stress för vårdpersonal.

Eftersom det behövs färre besök för medicinöverlämning blir arbetsbelastningen på vårdpersonal mindre.

Ger rätt dos i rätt tid till rätt person

 • Dosell laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller läkemedel för två veckors användning.

 • När det är dags för patienten att ta sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt.

 • När dospåsen ska användas klipps den av och ramlar ned i ett öppet fack på apparatens framsida.

 • När dospåsen har ramlat ned tänds en lampa i facket och en signal ljuder som påminner patienten om att det är dags att ta medicinen.

 • Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal och anhöriga, som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Det finns många fördelar med läkemedelsautomaten

 • Klarar påsar från samtliga svenska dospåsleverantörer
 • Klipper upp dosförpackningen så att patienten själv slipper göra det
 • Enkel och lättmanövrerad design
 • Möjlighet att fjärrövervaka medicineringen
 • Internetuppkoppling via SIM-kort
 • Styrs av vårdgivare och anhöriga genom app

Ett självständigt liv för patienter, ökad effektivitet för vårdpersonal

Räddar liv

Varje dag dör i snitt fem äldre personer på grund av felaktig medicinering. Med bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, minskar risken för läkemedelsskador och sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar och effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting.

vanliga frågor om dosell

Vanliga frågor

Vilken nytta har Dosell för vårdgivare?

Dosell kan avlasta sjukvårdspersonalen i det dagliga arbetet med att ombesörja medicinering av patienter. Genom att kopplas upp mot nätet kan Dosell fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och larma vid behov. På så sätt kan vårdpersonal spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av patienters medicinintag.

Får jag hjälp med att installera Dosell?

För vårdorganisationer som beställer Dosell utför vi konfiguration och erbjuder en kostnadsfri utbildning av vårdpersonalen som ska använda apparaten.

Kan jag som patient eller anhörig själv fylla på Dosell?

Dosell kan endast låsas upp och fyllas på av ansvarig vårdgivare och eventuella anhöriga som har tilldelats behörighet för detta. Om en obehörig person försöker öppna Dosell larmas ansvarig vårdgivare via den tillhörande appen.

Hur ofta behöver Dosell fyllas på?

En laddning med dosförpackade läkemedel räcker i två veckor.

Kan man fylla på med fler dospåsar innan de i automaten är slut?

Ja, det är enkelt att skarva dosrullar och fylla på. Detta underlättar för vårdpersonal då de kan fylla på med dospåsar i förväg och är praktiskt om patienten ska resa från hemmet. En stor fördel med Dosell är att vårdpersonalens arbete inte blir lika tidskritiskt. 

Kan flera personer dela på samma Dosell?

Nej, Dosell är personlig och ställs in för att leverera läkemedel till en användare i taget.

Tekniska specifikationer om produkten Dosell

Mått (BxHxD) 312 x 272 x 132 mm
Vikt (utan batterier) 1,9 kg
Förpackningens mått 375 x 315 x 185 mm
Förväntad livslängd på Dosell och medföljande tillbehör Minst 3 år
Rekommenderad längsta förvaringstid 1 år
Tillåten omgivningsmiljö vid transport och förvaring Temperatur: – 25°C till +70°C Luftfuktighet: 10% till 90% (icke-kondenserande) Lufttryck: 500hPa till 1060 hPa
Tillverkare Dosell AB Grev Turegatan 11A, 4tr. 114 46 Stockholm
Matningsspänning 12 VDC
Nätadapter Globtek WR9QE1500C9PCIMR6W
Max. effekt 15 W
Effekt i viloläge < 0,5 W
Batterier 6 x AA, 1.5 V (alkaliska)
Bluetooth 4.0
GSM Fyrband 850/900/1800/1900 MHz GPRS multi-slot klass 12/10 GPRS mobilstation klass B Uppfyller GSM fas 2/2+ Klass 4 (2 W @ 850/900MHz) Klass 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
Operativsystem för Dosell-app iOS: 11 eller senare Android: 6.0 eller senare

Ladda ned användarmanual om läkemedelsroboten

För exakta instruktioner om hur Dosell fungerar finns manualen att ladda ner.

Jag vill bli partner till Dosell

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!