iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups årsstämma

Den 25 juni 2020 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafe.se. Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1…

iZafe och Doro Care i Norge tecknar kontrakt om leverans av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att Doro Care AS i Norge har lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform. ”Avtalet avseende…

Digitalisering av vården läkemedelsautomat

Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en intressant rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i svenska kommuner 2020. Rapporten bekräftar att mobilappar och digitala tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Kicka här för att ta del av rapporten: Socialstyrelsens rapport om E-hälsa…