MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 MSEK

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt har idag beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5 MSEK, motsvarande hälften…

MediRätts dotterbolag byter namn till iZafe AB

MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe AB och presenterar en ny logotyp. – Med det nya namnet iZafe tar vi ett steg bort från våra tidigare ägare och stärker kopplingen till vår affär – att erbjuda tjänster och produkter som skapar trygghet för personer på arbetsplatsen, på vägen hem och i…

Extra bolagsstämma i MediRätt inställd

Styrelsen i MediRätt har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som var planerad till den 18 december. Beslutsförslagen hänskjuts till ordinarie bolagsstämma under 2019. Vid extrastämman var en av punkterna i dagordningen beslut om kvittningsemission. Under denna punkt skulle stämman besluta om en riktad nyemission av 712 457 aktier av serie B, vilket vid…

Ännu en kommun tecknar avtal om Dosell – Mjölby beställer 10 stycken Dosell-automater av MediRätt

Idag tecknade MediRätt avtal med Mjölby Kommun om beställning av 10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens äldrevård och hemtjänst. – Kommunernas intresse för e-hälsa och välfärdsteknik ökar snabbt. Vi ser fram emot att börja leverera Dosell till de kommuner som tecknat avtal, och därmed förenkla och förbättra vardagen för många av de…

REGISTRERING AV TECKNINGSOPTIONERNA TO6 – MEDIRÄTTS AKTIEÄGARE ERHÅLLER VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe…

MediRätts läkemedelsautomat Dosell godkänns för CE-märkning

MediRätt meddelar härmed att bolagets läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet. – Det här är en verklig milstolpe för oss. Det känns fantastiskt att efter…