Utvecklar medicinappen i egen regi för lansering i augusti

Som tidigare meddelats utvecklar bolaget en medicinapp för konsumentmarknaden. Appen utgör ett stöd i kontrollen av eventuella biverkningar av läkemedel. Bolaget ligger nu i slututveckling av appen som skall testköras under juli och lanseras skarpt i augusti.

Bolaget har kontrakterat en europeisk app-utvecklare att sköta design och programmering. Utvecklingen görs i egen regi och appen kommer att ägas till 100 procent av bolaget.

"Intresset bland tilltänkta samarbetspartners har varit stort. Dock var deras krav på vinstdelning och ägarandel i projektet på en sådan hög nivå att vi tog beslutet att utveckla helt själva", säger projektledaren Calle Sjönell, kreativ chef på Lowe Brindfors och styrelseledamot i MediRätt.

Lidingö 2016-06-14

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

 Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com/

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm