SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB

Ingenjörsbyrån SveKon (Svensk Konstruktionstjänst), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3 MSEK i MediRätt i en riktad emission och får därmed 528 169 B-aktier i bolaget. Investeringen sker genom att SveKon kvittar en fordran på MediRätt om motsvarande belopp.

Dosellsystemet är CE-märkt och har redan sålts till 14 kommuner (besök Dosells hemsida för att se ett urval av nuvarande kunder). Leverans ut till kund kommer att påbörjas under andra halvan av februari.

"Dosell är en av framtidens vårdlösningar. Genom den här investeringen kan vi ta del av dess potential, samtidigt som vi fördjupar vårt redan nära samarbete med MediRätt", säger Johan Lantz, VD på SveKon.

"Denna investering är resultatet av ett mycket gott samarbete under flera års tid och borgar för ett fortsatt framgångsrikt samarbete i vidareutvecklingen av Dosell", säger MediRätts VD Carl Johan Merner. 

2019-02-14

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

 

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: 
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-02-14.pdf

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl.08.50 CET. 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm