Styrelse och ledning nyttjar samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO10B

Medlemmar av styrelse, ledningsgrupp och tillträdande styrelseordförande i iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) nyttjar samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO10B. Antalet teckningsoptioner av serie TO10B som nyttjas av styrelsen, ledningsgruppen och tillträdande styrelseordförande uppgår till 799 698 stycken. Detta motsvarar 2,26 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande en teckning av 799 698 aktier till ett värde om cirka 208 KSEK

iZafe har erhållit teckningar enligt följande från styrelse, ledningsgrupp och tillträdande styrelseordförande.

Namn Roll Antal TO10B Andel av totalt antal av TO10B
Anders Segerström VD 343 364 0,97 procent
Henrik Windahl Business unit manager 106 667 0,30 procent
Björn Rosengren Tillträdande styrelseordförande 290 000 0,82 procent
Göran Hermansson Styrelseledamot 34 667 0,10 procent
Richard Wolff Styrelseledamot 25 000 0,07 procent
Totalt 799 698 2,26 procent

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO10B:

Nyttjandeperiod: 27 september 2022 – 11 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,26 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 35 435 674 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande emitteras 35 435 674 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO10B: 7 oktober 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm