Pilottestet av Dosell i Uppsala kommun går in i nästa fas – första Dosell-apparaterna levereras under vecka 9

I oktober meddelade MediRätt att bolaget tecknat avtal med Uppsala kommun om pilottest av Dosell, där 20 stycken Dosell-apparater ska testas av användare i verklig vårdmiljö. Nu levereras de första Dosell-maskinerna till kommunen.

Sedan avtalet tecknades har en administrationsutbildning genomförts och de 20 brukare som ska delta i projektet har informerats om vad som ska utvärderas i testet.

I vecka 9 levereras de första Dosell-maskinerna till Uppsala kommun. I vecka 10 sker utbildning av hemtjänstpersonalen. Utbildning kommer därefter att ske i flera omgångar i takt med att Dosell rullas ut i projektet. Totalt kommer ca 200 personer att genomgå utbildningen under ett antal veckor.

Efter avslutat test kommer en utvärdering att göras, som bland annat ska undersöka hur mycket andelen felmedicineringar minskar med Dosell, samt hur mycket tid som vård- och hemtjänstpersonal kan spara med Dosellsystemet.

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-02-18.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm