MediRätts VD Carl Johan Merner köper ytterligare 100 000 aktier i bolaget

VD Carl Johan Merner har per den 23 juli 2018 förvärvat 100 000 aktier i MediRätt, till kursen 8,50 kr.

Det totala aktieinnehavet för Carl Johan Merner, inklusive de som innehas genom kapitalförsäkring och familj, uppgår därmed till 1 512 729 aktier.

Stockholm 2018-07-24

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2018-07-24.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm