MediRätt övergår till IFRS inför kommande listning på Nasdaq First North Premier – senarelägger därför kvartalsrapporten till 30 november

MediRätt meddelar idag att man förbereder bolaget inför en kommande listning på Nasdaq First North Premier. Från och med Q3 2017 kommer MediRätt därför att rapportera enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS. Bolaget har tidigare redovisat enligt K3-regelverket. Övergången till IFRS och kommande listning på First North Premier är ett led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Arbetets omfattning gör att styrelsen beslutat om att senarelägga rapporten från den 14 november till den 30 november.

Nasdaq First North Premier ger företag en möjlighet att förbereda sig för notering på huvudlistan genom att ställa högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och ägarspridning.

MediRätts VD Carl Johan Merner kommenterar:

"Vi är långsiktiga och bygger en organisation för framtiden. Att övergå till IFRS är ett viktigt första steg i riktningen mot att så småningom kliva upp på börsens huvudlista, vilket länge har varit vår ambition. Arbetet med att övergå till IFRS är omfattande, vilket gör att kvartalsrapporten flyttas fram dryga två veckor."

Stockholm 2017-10-24

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08.50 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-10-24.pdf

Om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätts aktie är listad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm