MediRätt listas på Nasdaq First North Premier

Medtechbolaget MediRätt meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds idag, tisdagen den 2 januari 2018.

Nasdaq First North Premier ger företag en möjlighet att förbereda sig för notering på börsens huvudlista genom att ställa högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven för att vara noterad på First North Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats. Sedan Q3 2017 rapporterar MediRätt enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på First North Premier.

MediRätts VD Carl Johan Merner kommenterar listbytet:

"En fantastisk start på det nya året. 2017 har på många sätt varit ett genombrottsår för MediRätt och utvecklingen av vår digitala läkemedelsautomat Dosell. Flytten till First North Premier är en viktig kvalitetsstämpel som öppnar upp för fler institutionella investerare att investera i bolaget. Det kommer väl till pass när vi i år siktar på att ta Dosell till marknaden."

MediRätts aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, MEDR-B respektive SE0003656834.

Stockholm 2018-01-02

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-01-02.pdf

Om MediRätt AB (publ)
Varje dag dör i snitt 5 personer i Sverige, och ytterligare 300 läggs in på sjukhus, till följd av felaktig medicinering. MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm