MediRätt får finansiering från Vinnova för bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell

MediRätt har idag tilldelats en halv miljon kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Bidraget kommer att användas för att ta bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell till marknaden under 2018. Beviljandet av stöd från Vinnova är den första fasen i Horizon2020, EU:s finansieringsprogram för forskning. I nästa fas ges MediRätt möjlighet att söka vidare finansiering från EU på upp till 5 miljoner Euro.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har idag beviljat finansiellt stöd till MediRätt om 500 000 kronor för att vidareutveckla och lansera bolagets patenterade digitala läkemedelsautomat Dosell. Beslutet från Vinnova följer av att Horizon2020, EU:s största program för forskning och innovation, i slutet av oktober rekommenderade Dosell för nationell finansiering. Oberoende experter gjorde då en utvärdering av Dosell utifrån bland annat potentiell samhällsnytta och projektets genomförbarhet. Dosell tilldelades den höga värderingen 13,96 poäng av 15 möjliga. Att MediRätt fick över 13 poäng innebär att bolaget kvalar in för att under 2018 söka vidare finansiering från Horizon2020 på upp till 5 miljoner Euro.

Stödet från Vinnova kommer framförallt att användas till marknadsintroduktionen av Dosell, planerad till 2018.

"Vi är fantastiskt glada över att Vinnova också ser den stora potentialen i Dosell och de positiva effekter som produkten kan skapa för individen, vården och samhället i stort. Med det här bidraget står vi ännu starkare inför lanseringen 2018", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt. 

Stockholm 2017-11-10

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
   

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 16.35 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2017-11-10.pdf

Om MediRätt AB (publ)

I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätts aktie är listad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm