Kommersialiseringsstart i Italien efter lyckad pilot

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Remedio S.R.L är klar med sin pilot av Dosell som kommer ingå i sitt koncept Sempli Farma. En initial beställning på 50 stycken Dosell skickas till Italien denna vecka.

”Vi har under en lång tid testat och utvärderat Dosell ihop med konceptet Sempli Farma som möjliggör en tryggare, säkrare och enklare medicinering i hemmet ihop med det lokala apoteket. I samband med att alla delar nu är på plats, har jag tagit in ett kommersiellt team om 3 personer som aktivt kommer jobbar med införsäljningen till våra 20 000 apotek i Italien, samt hitta partners som tar in Sempli Farma inkluderat Dosell i sina portföljer” säger Alessando Iadecola, VD Remedio S.R.L.
 
”Vi är väldigt glada över detta besked av flera anledningar. Vi tycker dels att konceptet är väldigt spännande där man inte blir begränsad av dospåsmarknaden då dospåsarna ingår som en del av tjänsten och vi ser en stor potential på liknande koncept i fler länder. Samt att italienska marknaden har en enorm potential där det är över 8,8 miljoner människor som är över 65 år samt tar mer än 5 mediciner om dagen.
Med 20 miljarder Euro i årliga kostnader kopplat till felmedicinering i Italien hoppas vi att Sempli Farma konceptet kan bidra till en säkrare vård där liv räddas och skador undviks, samt att bespara stora kostnader för samhället.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.
 
Om Sempli Farma by Remedio S.R.L
Det italienska vårdbolaget Remedio har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners i Italien för att hitta en kombination av olika hjälpmedel inom läkemedelshantering och distributionskanaler som möjliggör för äldre att bo hemma längre. Till skillnad från i Sverige har möjligheten att få medicin på dosrulle inte funnits i Italien; detta har inspirerat Remedio till att lansera konceptet dospåsar och utveckla helhetslösningen Sempli Farma.
Sempli Farma är en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Vårdkonceptet har som syfte att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Dosell blir den ultimata slutkomponenten genom att leverera dospåsarna samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker samt förbättrar följsamheten och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador.
Läs mer på www.dosell.se

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm