Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 juni 2021.

Läs den fullständiga kallelsen här

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm