iZafes delårsrapport Q2, april – juni 2019

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG – KONCERNEN

 • OMSÄTTNING: 3 171 TSEK
 • ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST
 • NYA ABONNEMANG: 329 ST
 • MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • iZafe skrev ramavtal med Team Olivia. Uppdraget expanderade därmed från att ha inkluderat endast ett bolag till att nu bli helhetsleverantör till samtliga 43 dotterbolag i koncernen Team Olivia.
 • Finjusteringar har gjorts i Dosellsystemet. Uppdateringen innebär att Dosell nu blivit ännu säkrare för slutanvändaren.
 • iZafe beslutade om riktad nyemission och genomförde kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • I samband med leveransen av de första Dosellapparaterna lanseras den tillhörande mobilapplikationen till Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan användningen övervakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.
 • MediRätt tillsätter Tobias Johansson som ny försäljningschef och vice VD i koncernen. Han efterträder Klas Arvidsson vars konsultavtal löpte ut i slutet av februari.
 • MediRätts dottebolag iZafe tecknar nytt avtal och blir leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja Sverige (L&T).
 • Anders Segerström, Vd för MediRätts dotterbolag iZafe tar över som ny VD och koncernchef den 10e april. Samtidigt tillträder Carl Johan Merner som ny arbetande styrelseordförande.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling om leverans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm.
 • MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling med Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes som ensam leverantör.
 • Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI

 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar ett ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe ska inom ramen för avtalet erbjuda personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • MediRätts nuvarande styrelseordförande Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med ytterligare 20 000 aktier.
 • Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO.
 • Vid bolagsstämman den 10 april beslutas att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.
 • Anders Segerström blir ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group).
 • MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över.
 • MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
 • Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell.
 • MediRätt kontrakterar KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

VD HAR ORDET – TRYGGHET GENOM DIGITALISERING ÄR VÅR VISION

2019 års andra kvartal har präglats av hög intensitet och hög aktivitetsnivå. Avtal har tecknats med ett antal stora aktörer, så väl svenska som utländska.

En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för iZafe och vår läkemedelsrobot Dosell. Vi ser att intresset för Dosell har vuxit i rask takt i samband med att kännedomen ökat, och vi har successivt börjat leverera till testprojekt, samt börjat bygga relevanta kontakter på både kommunal och regional nivå i Sverige.

Dosell är inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan den fungerar
även som ett nav i ett digitalt ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare.
Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges
i rätt dos, i rätt tid och till rätt person.

Under kvartalet tecknades ett avtal med en ledande italiensk vårdaktör, där Dosell kommer ingå som en strategisk komponent i vårdkonceptet Sempli Farma. Dosell sluter distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar, samtidigt som medicineringen kan kontrolleras, och relevant statistik och data kan erhållas. Att Dosell nu introducerats i Italien är inte bara glädjande, utan också ett första steg mot den globala marknaden.

Utvecklingen under kvartalet visar att vår strategi ”att skapa en tryggare vardag för människor i hemmet, på väg till arbetet och på arbetsplatsen” ligger helt rätt i tiden. Vår målsättning är dock inte bara att skapa trygghet i vardagen, utan också att vara en drivande kraft i digitaliseringen av vårdtjänster som skapar trygghet.

Marknaden för Dosell är ansenlig. Endast i Sverige får idag fler än 200,000 patienter sin medicin dispenserad i färdiga dospåsar, men då sker distributionen manuellt. Dosell kan ersätta den manuella hanteringen och därigenom minska risken för felmedicinering, och samtidigt kan då betydelsefulla resurser inom sjukvården frigöras. Utöver de patienter som idag får sin medicin i dospåsar, sköter över 500 000 patienter sin medicinering i hemmet på andra sätt. Dessa patienter kan enkelt flyttas över och till Dosell, och de kan därmed få sitt läkemedel levererat, exakt enligt ordination, i dospåsar. Dosell fungerar globalt och kräver ingen avancerad IT-integration eller tekniska förkunskaper.

Vår vision om att skapa en tryggare vardag för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga går hand i hand med sjukvårdens behov av att minska kostnaderna och av att undvika felmedicinering.

Inom affärsområdet personlarm har tillväxten varit stabil i antal abonnemang och kunder. Personlarm är fortfarande det affärsområde som säkrar den tillväxt som möjliggör fortsatt utveckling av innovativa och nya säkerhetslösningar.

Kostnaderna har ökat främst genom investeringar i produktutveckling, men även genom investeringar i personal, vilket är nödvändigt för att bygga en struktur som stödjer fortsatt tillväxt, framgångsrika affärer, bättre kundsupport och kompletta produkter.

iZafe är ledande experter på larmsystem och digitala trygghetsskapande tjänster. Vårt uppdrag är att överträffa kundernas förväntningar avseende kvalitet och resultat. Därför är kundnyttan ett av våra viktigaste strategiska mål.

Den feedback vi får från partners, samt från potentiella och befintliga kunder, lovar gott för bolagets fortsatta tillväxt, och bekräftar att vårt arbete gör skillnad för människor. Jag känner mig trygg i att vi bygger ett bolag som på sikt skall leva upp till inte bara våra kunder och våra partners högt ställda förväntningar, utan också till att våra aktieägare känner att vi skapar det värde de förväntar sig.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm