iZafe tecknar avsiktsförklaring att förvärva Pilloxa AB

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har tecknat en avsiktsförklaring med Pilloxa AB (”Pilloxa”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Pilloxa (”Förvärvet”). Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder för att utforma digitala patientstöd. Genom förvärvet skapas ett nytt bolag inom digital hälsa som är välpositionerat att bli en ledande aktör inom bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

Avsiktsförklaringen avser 100 procent av aktierna i Pilloxa. Köpeskillingen erläggs till 100 procent av 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 MSEK. Det indikativa värdet av Pilloxa kan komma att justeras upp eller ned beroende på aktiekursens utveckling vid dagen för tillträdet. Givet att det indikativa budet accepteras kommer aktieägarna i Pilloxa att äga 50 procent av aktierna i det gemensamma bolaget efter tillträde som beräknas ske under Q3 2022. Förvärvet är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma i iZafe Group AB. Mer information om den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.
 
– Vi har under en längre tid utvecklat läkemedelsroboten Dosell och byggt upp ett nätverk av partners
och samarbeten som ser ett stort värde av data kring medicinering för att möjliggöra proaktiv vård. Genom förvärvet av Pilloxa tar vi nu nästa steg mot vår vision om en förbättrad hälsa med bättre följsamhet, vars digitala plattform kan utnyttjas och integreras direkt i våra befintliga produkter och erbjudanden. Det skapar ett attraktivt och komplett erbjudande, tillgång till en större kundbas och fler säljkanaler. Tillsammans skapar vi något världsunikt inom ramen för digital hälsa, säger Anders Segerström, vd på iZafe.
 
– Med Pilloxas digitala erbjudande och långa samarbete med läkemedelsindustrin kan vi tillsammans med iZafe erbjuda en helhetslösning för våra kunder; patienter, vårdpersonal och läkemedelsindustrin. Pilloxas löfte till våra kunder idag är en färdig digital lösning för patientstöd inom en månad från initieringsmötet. Vi är därför vana vid snabba integrationer och kommer omgående påbörja arbetet med att erbjuda en gemensam digital lösning, säger Helena Rönnqvist, vd på Pilloxa.
 
Felaktig eller bristfällig medicinering är ett stort och kostsamt problem för såväl den enskilda individen som läkemedelsutvecklande bolag och kostar samhället betydande summor. Att erbjuda patienter stöd för att ta sin medicin på ett korrekt sätt har visat sig vara ett effektivt sätt att nå bättre medicinska resultat. Såväl iZafe som Pilloxa erbjuder idag lösningar som stödjer patienter till en säker medicinsk behandling. Samgåendet innebär ett bredare och attraktivt erbjudande gentemot såväl vårdgivare, läkemedelsindustri och konsumenter, breddar kundbasen och förväntas bidra till en accelererad marknadspenetration genom tydliga sälj- och marginalsynergier.
 
 
Om Pilloxa
Pilloxa är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla appar för patienter för att stödja dem till följsamhet till sin behandling samt knyta samman patient, vårdgivare och läkemedelsindustri. Bolaget tillhandahåller en SaaS-plattform där läkemedelsbolag och andra kunder snabbt, säkert och till låg kostnad kan utforma digitala patientstöd. Uppkopplade hjälpmedel såsom Pilloxas egenutvecklade smarta läkemedelsdosett kan också kopplas till tjänsten för att stödja patienterna till korrekt medicinering. Bland kunder och samarbetspartners återfinns såväl läkemedelsbolag som Bayer Nordics och det nordiska kontoret av Chiesi Global Rare Diseases,  universitetssjukhus som Universitetssjukhuset i Oslo samt universitet som Göteborgs Universitet.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Förvärvet.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm