iZafe Group AB har offentliggjort årsredovisning för 2021

iZafe Group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm