Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Dosell

Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm har beslutat godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt.

Godkännandet från EPN innebär att produkten Dosell, en patenterad digital läkemedelsautomat skapad för modern hemsjukvård, nu fullt ut kan testas i samverkan med patienter. Studierna kommer såsom tidigare meddelats att genomföras i samarbete med Apoteket.

MediRätts VD Carl Johan Merner kommenterar EPNs godkännande:

– Etiska Prövningsnämnden godkänner alla försök på människa i Sverige. Beslutet innebär en viktig milstolpe för oss som företag och en försäkran om att Dosell lever upp till högsta tänkbara krav på en medicinteknisk produkt. Jag är mycket tillfredsställd över att nu kunna ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete i enlighet med vår tidplan för utveckling och framtida lansering.

Stockholm 2017-07-31

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Denna information är sådan information som MediRätt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 09:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-07-31 Svensk.pdf

Om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm