Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner

Ytterligare 700 000 aktier har tecknats och betalats med stöd av optionsprogrammet TO4B, vilket har tillfört bolaget ytterligare rörelsekapital om 3,5 MSEK.

Efter denna registrering uppgår bolagets aktiekapital till 10 672 028 sek och antalet aktier till 10 672 082. I denna ökning ingår de 600 000 TO4B som Björn Rosengren skulle betala senast 2017-03-31. Han har dock valt att betala redan nu. Resterande 100 000 aktier är tecknade av styrelsens ordförande Anders Säfwenberg (50 000) samt VD Carl Johan Merner (50 000).

Lidingö 2016-12-13

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2016-12-13.pdf

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm