6 stycken Dosell implementeras i en ny kommun

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Careium AB nu påbörjar implementering av 6 stycken Dosell i en kommun i västra Sverige.

Kommunen som har ca 3 000 invånare som är 65 år och äldre, startar initialt upp med 6 stycken Dosell.
  
Om Careium
Careium är idag marknadsledande inom välfärdsteknik i Europa och ungefär 400 000 personer använder sig av deras tjänster. De allra flesta av dessa är uppkopplade till någon av deras sex larmcentaler i Sverige, Norge och Storbritannien. Larmcentralerna tar emot mer än 30 000 larm om dagen.
Doro Care bytte nyligen namn till Careium. Doro förvärvade Caretech 2014, något som blev startpunkten för det som idag är Careium.
 
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker samt förbättrar följsamheten och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador.
Läs mer på www.dosell.se

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm