Presentation Anders Segerström

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med bokslutskommuniké

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med bokslutskommunikén 2019, som kommer att publiceras 08.30 CET den 20 februari 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer…

Dosell Läkemedelsautomat

iZafe välkomnar regeringens satsning på digitaliserad medicinering

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering kommenterar regeringens satsning på att tillskjuta 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt, där satsningen inom äldreomsorgen bland annat innebär att implementera digitala lösningar för att göra…