Videopresentation Q&A-bokslutskommuniké-2019

iZafe publicerar video för frågestund i samband med bokslutskommunikén 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har idag, 27 februari 2020, publicerat en videopresentation för att besvara frågor som aktieägare och andra intressenter har skickat in i samband med bolagets bokslutskommuniké 2019. I samband med bokslutskommunikén 2019, som…

Presentation Anders Segerström

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med bokslutskommuniké

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med bokslutskommunikén 2019, som kommer att publiceras 08.30 CET den 20 februari 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer…

Dosell Läkemedelsautomat

iZafe välkomnar regeringens satsning på digitaliserad medicinering

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering kommenterar regeringens satsning på att tillskjuta 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt, där satsningen inom äldreomsorgen bland annat innebär att implementera digitala lösningar för att göra…

Digitalisering av vården läkemedelsautomat

iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom avtal med två nya partners i Europa

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat partneravtal med en finsk och en tysk aktör. iZafes nya partner i Finland är ett bolag som säljer och marknadsför trygghetsskapande produkter till kommuner och stora vårdbolag. Det andra avtalet…