MediRätt är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har per den 19 december 2016 godkänt MediRätt AB:s (“MediRätt” eller “Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North (“First North”).

Första dag för handel är den 22 december under beteckningen MEDR B och ISIN-kod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.mediratt.com.

Lidingö 2016-12-19

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner. 

Mail:   

Viktig information

Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 12.30 CET.

Kort om MediRätt AB (publ)

I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33

181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33

E-post:  

www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm