Larmplaner

För att skapa en trygg och säker arbetsplats behövs det rutiner.


Orderid
Ert orderid hittar ni på ert avtal. Samt att det står
med i mailet när ni fick ert startpaket utskickat.

Användarinformation
Användarinformationen gäller den personalgrupp
som skall använda larmet.

Personlig information
Gäller enbart om larmet är personlig. Lämnas
annars tomt.

Adressuppgifter
Fyll i den adress som verksamheten eller
personen utgår ifrån.

Kontaktpersoner
Kontaktpersonerna kommer att kontaktas av
larmcentral vid larm i ordningen kontaktperson 1
följt av kontaktperson 2. Välj om
kontaktpersonerna önskar få information på sms
och/eller mail vid aktiverat larm utöver att
larmcentralen ringer kontaktpersonerna.

Hotbild
Beskriv kortfattat hotbilden så att larmoperatören
snabbt förstår situationen. Om ni har ett
väktaravtal gällande utryckningar så behöver ni
fylla i det avtalsnumret.

Övrigt
Om ni har någon kompletterande information
som är viktig för mottagaren av larmet att veta
vänligen fyll i detta.