Säkerhetsrutiner

För att vi ska kunna leverera den bästa möjliga säkerhetslösningen gällande era personlarm så behöver vi er hjälp att svara på ett par frågor.


Orderid
Orderid hittar ni dels på ert avtal samt med i det
mail som skickades i samband med beställning.

Ansvarig
Utse en person som är ansvarig för att
säkerhetsrutinen efterföljs och hålls uppdaterad i
er verksamhet.

Provlarm
Vi rekommenderar att larmen ska provas av mot
larmcentralen en gång i månaden. När ska detta
ske?
Personliga?
Är larmen personliga eller används dom av flera?
Detta är viktigt att få med i säkerhetsrutinerna när
det gäller hur personlarmen skall skötas.

Agera
Vill ni att dom skall ingripa och hjälpa sin kollega
vid hot eller skall personalen undvika hotet tills
hjälp är på plats? Har ni andra önskemål så skriv
det i övrigt.