Följ stegen nedan för att komma igång med era produkter!

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

  • Säkerhetsrutiner

    För att vi ska kunna leverera den bästa möjliga säkerhetslösningen gällande era personlarm.

  • Larmplaner

    För att larmoperatörerna skall kunna göra ett så snabbt och korrekt agerande som möjligt behöver ett larmplansunderlag fyllas i.

  • Handhavande

    Boka upp handhavandeutbildning så att alla som skall hantera larmen vet hur dom fungerar. Vi går även igenom delar från säkerhetsrutinerna och andra saker som är bra att tänka på.