Personcentral

Pris: 99kr / mån

iZafe:s Personcentral gör det lätt att ta emot och agera på larm ute på fältet.
Larmen går direkt till rätt person – vilket styrs via mottagargrupper.
Appen tillhandahåller största möjliga säkerhet och effektiviserar er verksamhet.

Beskrivning

Såhär fungerar det

Med iZafe:s Personcentral skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Den som tar emot larmet ser det i en larmlista på sin mobiltelefon med både kart- och navigationshjälp. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning.

Givetvis kan larmet automatiskt vidarebefordras till en bemannad larmcentral om ingen av larmmottagarna med appen reagerar i tid. Appen fungerar dessutom lika bra om larmet först går till en larmcentral för prioritering. Larmcentralen skickar då vidare larmet till den mottagare som är utsedd att agera på larmet.

Komplett mobilhantering med många fördelar

Användaren kan välja vilken grupp av mottagare – t.ex. ett arbetslag i tjänsten, som han/hon önskar tillhöra och ser sedan alla inkommande larm till denna grupp i larmlistan på sin telefon. Inkommande larm signaleras med både ljudsignal och en avisering. Väljer användaren att agera på ett larm, loggning av orsak och åtgärd utförs direkt i telefonen innan larmet klarmarkeras.

 

Appen förenklar samarbetet inom arbetslaget. Kartbilder visar direkt var övriga mottagare i gruppen finns och med en enkel knapptryckning kan användaren ringa upp eller sms:a vem som helst av dem. Givetvis kan användare enkelt loggas in och ut vid tjänstgöring.

Applikationen finns att ladda ned för både iOS och Android plattformar. För användare med Android operativsystem krävs, Android version 4.1 och senare. För användare med iOS operativsystem krävs, iOS 10.1 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.