Personlarm i form av bärbara handenheter.

Visar alla 7 resultat

SRT 306

Pris : 198kr /mån

SRT306 ökar tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. SRT 306 är en bärbar handenhet med en tydlig larmknapp för att aktivera larm. När ett larm aktiveras så skickar enheten information till mottagaren om vem som larmat, vart den befinner sig samt att en tvåvägskommunikation etableras med mottagaren som då kan lyssna på situationen.

Som tillval finns Mandown funktion samt Timerlarm.

Glöm inte att lägga till larmcentral som tillval nedan om du vill koppla ditt larm till en extern larmcentral.

SRT 306i

Pris : 228kr /mån

Tycker du GPS/GNSS-positionering är otillräckligt? Behöver du positionera inomhus eller på platser utan GSM-täckning? Då har SRT306i det du behöver.

SRT306i ökar tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. SRT 306i är en bärbar handenhet med en tydlig larmknapp för att aktivera larm. När ett larm aktiveras så skickar enheten information till mottagaren om vem som larmat, vart den befinner sig samt att en tvåvägskommunikation etableras med mottagaren som då kan lyssna på situationen.

Läs mer om inomhuspositionering och hur det fungerar nedan i beskrivningen.

Som tillval finns Mandown funktion samt Timerlarm.

Glöm inte att lägga till larmcentral som tillval nedan om du vill koppla ditt larm till en extern larmcentral.

SRT 326

Pris : 188kr /mån

SRT326 är personlarmet för dig som avser använda larmet på en fast adress och inte behöver GNSS-positionering. SRT326 passar exempelvis väl för användning vid vårdinrättningar och i butiker.

SRT326 ökar tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. SRT 326 är en bärbar handenhet med en tydlig larmknapp för att aktivera larm. När ett larm aktiveras så skickar enheten information till mottagaren om vem som larmat, den fasta adressen som är angiven samt att en tvåvägskommunikation etableras med mottagaren som då kan lyssna på situationen.

Som tillval finns Mandown funktion samt Timerlarm.

Glöm inte att lägga till larmcentral som tillval nedan om du vill koppla ditt larm till en extern larmcentral.

SRT 326i

Pris : 208kr /mån

SRT326i ökar tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. SRT 326i är en bärbar handenhet med en tydlig larmknapp för att aktivera larm. Enheten har ingen GNSS (satellit positionering). När ett larm aktiveras så skickar enheten information till mottagaren om vem som larmat, den fasta adressen som är konfigurerat i enheten samt att en tvåvägskommunikation etableras med mottagaren som då kan lyssna på situationen.

Läs mer om inomhuspositionering och hur det fungerar nedan i beskrivningen.

Som tillval finns Mandown funktion samt Timerlarm.

Glöm inte att lägga till larmcentral som tillval nedan om du vill koppla ditt larm till en extern larmcentral.

SRT 330

Pris : 268kr /mån

SRT330 är en larmmottagare för fast installation som kan användas med samtliga av SRT:s larmprodukter. När SRT330 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus.

SRT 334i

Pris : 79kr /mån

SRT 334i är en RF-tagg som enkelt kan programmeras med positionsinformation för att förtydliga positionen av den nödställde. Dessa används och installeras i inomhusmiljöer där GNSS täckningen är dålig eller helt saknas. SRT 334i:n behöver ström via kabel för att fungera men vid händelse av strömavbrott har den en batteri backup som räcker upp till 16h.

Läs mer om hur inomhuspositionering fungerar nedan i beskrivningen.

SRT 334i2

Pris : 109kr /mån

SRT 334i2 är en RF-tagg och RF-router i ett som enkelt kan programmeras med positionsinformation för att förtydliga positionen av den nödställde. RF-tagg funktionaliteten används i positioneringssyfte och router funkitonaliteten används för kommunikationssyften. Dessa används och installeras i inomhusmiljöer där GNSS och/eller GSM täcknignen är dålig eller helt saknas. SRT 334i2:an behöver ström via kabel för att fungera men vid händelse av strömavbrott har den en batteri backup som räcker upp till 8h.

Läs mer om hur inomhuspositionering fungerar nedan i beskrivningen.