Sveriges säkraste personlarm

  • Bärbara handenheter med tydlig larmknapp
  • Tvåvägskommunikation
  • GPS/GNSS
  • Timerlarm
  • Möjlighet till inomhuspositionering
  • Mandown

Trygga och flexibla lösningar

Du får smarta och flexibla lösningar anpassade till din hotbild och dina unika behov.

Säkra och moderna produkter

Du får säkra och moderna produkter som möter högt ställda krav från yrkesprofessionella och är välbeprövade under svenska förhållanden.

Utbildning och kundsupport

Du blir utbildad om produkterna och får support med hög teknisk kompetens. Oavsett din tekniska förmåga får du den hjälp du behöver av vår supportpersonal.

Tåliga personlarm

I vissa miljöer och arbetssituationer är hårdvarularm en bättre lösning för ökad trygghet och säkerhet.

Vi erbjuder kvalitétslarm från SRT och TWIG som vi implementerar i vårt serversystem för att göra dem ännu smartare.

Så här fungerar det

Larm aktiveras från enhet,
knapp eller app

Larm går via SMS,
GPRS och/eller WiFi

Kontaktperson och/eller
larmcentralen får in larmet.

Tillval: Larmdisplay med larmljud
och information

Tillval: Uttryckning
med väktare

Säkerhet och miljö

”Arbetstagaren skall ha möjlighet att snabbt kunna påkalla hjälp vid en vålds- eller hotsituation[…]” (Arbetarskyddsrörelsens författningssamling AFS 1993:2 §7)”

Det finns många delar att sätta sig in i när det gäller säkerheten och miljön på arbetsplatsen. Vi har alla verktyg för att skapa trygga arbetsplatser.

Tillval

Larmdisplay

Pris: 269kr / mån

Det är ingen mening med att ha ett larm om det inte är någon som tar emot det. Det är likaså ingen mening om mottagaren av larmet inte vet hur den ska agera. Vår larmdisplay säkerställer detta genom att tydligt presentera aktiva larm och de hanteras i en teknik som vi är vana vid. Larmdisplayen är ett levande verktyg som administreras i realtid av er i vår kundportal.

Personcentral

Pris: 99kr / mån

iZafe:s Personcentral gör det lätt att ta emot och agera på larm ute på fältet.
Larmen går direkt till rätt person – vilket styrs via mottagargrupper.
Appen tillhandahåller största möjliga säkerhet och effektiviserar er verksamhet.

SRT 330

Pris: 268kr / mån

SRT330 är en larmmottagare för fast installation som kan användas med samtliga av SRT:s larmprodukter. När SRT330 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus.

SRT 334i2

Pris: 109kr / mån

SRT 334i2 är en RF-tagg och RF-router i ett som enkelt kan programmeras med positionsinformation för att förtydliga positionen av den nödställde. RF-tagg funktionaliteten används i positioneringssyfte och router funkitonaliteten används för kommunikationssyften. Dessa används och installeras i inomhusmiljöer där GNSS och/eller GSM täcknignen är dålig eller helt saknas. SRT 334i2:an behöver ström via kabel för att fungera men vid händelse av strömavbrott har den en batteri backup som räcker upp till 8h.

Läs mer om hur inomhuspositionering fungerar nedan i beskrivningen.

Jag vill bli kontaktad

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!