1 500kr

Hot och våld online

Sensecs Hot & våldsutbildning online innehåller både videomaterial och text ihop med frågeformulär. Efter deltagande i kurs får varje kursdeltagare ett diplom. Det kan vara personal som i sin tjänst inte har som arbetsuppgift att bruka tvångsmedel, men själva utsätts för psykiska eller fysiska angrepp. Vår målsättning är att höja..

1 500kr

Hot och våld online

Sensecs Hot & våldsutbildning online innehåller både videomaterial och text ihop med frågeformulär. Efter deltagande i kurs får varje kursdeltagare ett diplom. Det kan vara personal som i sin tjänst inte har som arbetsuppgift att bruka tvångsmedel, men själva utsätts för psykiska eller fysiska angrepp. Vår målsättning är att höja..

1 500kr

Hot och våld online

Sensecs Hot & våldsutbildning online innehåller både videomaterial och text ihop med frågeformulär. Efter deltagande i kurs får varje kursdeltagare ett diplom. Det kan vara personal som i sin tjänst inte har som arbetsuppgift att bruka tvångsmedel, men själva utsätts för psykiska eller fysiska angrepp. Vår målsättning är att höja..

Det lönar sig att arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

  • Utbildning

    Med en utbildning i hot & våld förebygger du så gott det går att undvika att hamna i en hotfull situation

  • Online utbildningar

    Enkelheten och smidigheten med online utbildningar gör att det är möjligt för alla att gå en utbildning

  • Erfarna utbildare

    Alla våra utbildare har lång erfarenhet inom branschen.