dörr och fönsterlarm sensor och gateaway

Upptäck obehörig öppning och stängning av dörrar eller fönster med dörrlarm och fönsterlarm

  • Pålitliga, diskreta och mångsidiga
  • Stilren modern design med lång batteritid
  • Sensorer monteras på dörr- eller fönsterkarmar och kommunicerar med en Gateaway
  • Lång batteritid och laddningsbar batteribackup
  • Skickar larm vid lågt batteri, vid obehörig öppning eller vid sabotage
  • Stark magnetkontakt

iZafe Gateaway

• Kompatibel med iZafe Sensor
• Möjligt att koppla upp 15 sensorer till iZafe Gateway
• Certifierad RF-kommunikation i världsklass med lång räckvidd
• Stöder extern antennförmåga
• Möjligt att uppdatera mjukvaran remote
• Kan skicka batteri och sabotagelarm
• Laddningsbar batteribackup så att larm från sensorer fortsätter fungera även när strömmen är slut, eller om den avsiktligt saboteras
• Kommunicerar via IP(ethernet), wifi eller 3G

izafe gateaway
Sensor - larmkontakt för dörrar och fönster

iZafe Security Sensor

• Pålitlig och mångsidig kontakt
• Stilren modern design med lång batteritid
• Monteras på dörr- eller fönsterkarmar
• Kan skicka larm vid lågt batteri
• Stark magnetkontakt som tillåter en glipa på 28 mm
• Ekonomisk

Unika och effektiva produkter

iZafe Sensor är den ultimata dörrkontakten som drivs av ett CR123 3V litiumbatteri och är speciellt framtagen för att förstärka operativ effektivitet, minska strömförbrukning och minska underhållskostnader.

Alltid hög säkerhet

iZafe Sensor används tillsammans med routern iZafe Gateway. Unikt för Gateaway är den laddningsbara batteribackupen, som blir avgörande för att dörrarna fortsätter fungera även om strömmen tar slut, eller om den avsiktligt saboteras.

Utbildning och kundsupport

Du blir utbildad om produkterna och får support med hög teknisk kompetens. Oavsett din tekniska förmåga får du den hjälp du behöver av vår supportpersonal.

Så här fungerar det

Larm aktiveras från Sensor

Larm tas emot av Gateaway

Gateaway skickar larmet till kontaktperson
och/eller larmcentral

Uttryckning
med väktare

Tillval

Larmdisplay

Pris: 269kr / mån

Det är ingen mening med att ha ett larm om det inte är någon som tar emot det. Det är likaså ingen mening om mottagaren av larmet inte vet hur den ska agera. Vår larmdisplay säkerställer detta genom att tydligt presentera aktiva larm och de hanteras i en teknik som vi är vana vid. Larmdisplayen är ett levande verktyg som administreras i realtid av er i vår kundportal.

Personcentral

Pris: 99kr / mån

iZafe:s Personcentral gör det lätt att ta emot och agera på larm ute på fältet.
Larmen går direkt till rätt person – vilket styrs via mottagargrupper.
Appen tillhandahåller största möjliga säkerhet och effektiviserar er verksamhet.

SRT 330

Pris: 268kr / mån

SRT330 är en larmmottagare för fast installation som kan användas med samtliga av SRT:s larmprodukter. När SRT330 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus.

SRT 334i2

Pris: 109kr / mån

SRT 334i2 är en RF-tagg och RF-router i ett som enkelt kan programmeras med positionsinformation för att förtydliga positionen av den nödställde. RF-tagg funktionaliteten används i positioneringssyfte och router funkitonaliteten används för kommunikationssyften. Dessa används och installeras i inomhusmiljöer där GNSS och/eller GSM täcknignen är dålig eller helt saknas. SRT 334i2:an behöver ström via kabel för att fungera men vid händelse av strömavbrott har den en batteri backup som räcker upp till 8h.

Läs mer om hur inomhuspositionering fungerar nedan i beskrivningen.

Jag vill bli kontaktad

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!