Det lönar sig att arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbets­plats där personalen kan känna trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

  • Utbildning

    Med en utbildning i hot & våld förebygger du så gott det går att undvika att hamna i en hotfull situation

  • Online utbildningar

    Enkelheten och smidigheten med online utbildningar gör att det är möjligt för alla att gå en utbildning

  • Erfarna utbildare

    Alla våra utbildare har lång erfarenhet inom branschen.