iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups årsstämma

Den 25 juni 2020 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafe.se. Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1…

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30. Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19 Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av…