iZafe Group AB (publ.) har offentliggjort årsredovisning för 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/. Kontakter Anders Segerström, VD Mail: anders.segerstrom@izafe.se Mobilnummer: +46 70 875 14 12 iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan…

Anders Segerström VD iZafe

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med kvartalsrapport

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med rapporten för första kvartalet 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 11 maj 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till…

Presentation Anders Segerström

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med bokslutskommuniké

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med bokslutskommunikén 2019, som kommer att publiceras 08.30 CET den 20 februari 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer…

iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019. Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att…

iZafes kvartalsrapport Q3, juli-september 2019

Läs rapporten i sin helhet här. Tredje kvartalet i sammandrag – koncernen Omsättning: 3 344 TSEK Antal abonnemang: 4 526 st Nya abonnemang: 545 st Månatlig fakturering: 1 276 TSEK Höjdpunkter från kvartalet iZafe Helthcare har tecknat samarbetsavtal med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell. iZafe Security har…

iZafe Halvårsrapport

Halvårsrapport Q2

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG – KONCERNEN OMSÄTTNING: 3 171 TSEK ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST NYA ABONNEMANG: 329 ST MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK Se rapporten i sin helhet här.  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT iZafe skrev ramavtal med Team Olivia. Uppdraget expanderade därmed från att ha inkluderat endast ett bolag till att nu bli helhetsleverantör till samtliga 43…

Halvårsrapport 2014 – Perioden 2014-01-01 – 2014-06-30

Sammanfattning av perioden januari-juni 2014 01.01.2014 – 06.30. 2014 01.01.2013 -06.30. 2013 Koncernen 6 månader (6 månader) Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 733 165 (-2 441 051) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,23 (-0,33) Balansomslutning (SEK) 16 014 450 (22 696 619) Soliditet (%) 63,5% (75,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på…

Delårsrapport första kvartalet 2014

Sammanfattning av perioden januari-mars 2014 01.01.2014 – 03.31.2014 (01.01.2013 -03.31.2013) Koncernen 3 månader (3 månader) Resultat efter finansiella poster -892 773 (-859 823) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,12 (-0,12) Balansomslutning (SEK) 20 953 099 (23 350 291) Soliditet (%) 68,8% (77,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier. MediRätt/bolaget:…