teckna aktier t06

Påminnelse: Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 stänger imorgon – sista möjligheten att för varje teckningsoption teckna en aktie till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till…

Dörr och fönsterlarm

iZafe utökar sitt säkerhetssortiment med dörr- och fönsterlarm

Intresset och efterfrågan på säkerhetslösningar och larmsystem ökar och iZafe breddar nu sitt sortiment ytterligare med larmprodukter för att upptäcka obehörig öppning och stängning av dörrar eller fönster. ”Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter för att erbjuda en heltäckande produktportfölj för våra kunder, oavsett behov” säger Martin Strand, Produktchef på iZafe. Produktutbudet inom iZafe Security utökas…

iZafe informerar om affärsläget

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet vill mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden dels kommentera hur bolaget påverkas av rådande läge, men också ge en översiktlig uppdatering av affärsläget internationellt. Mot bakgrund av osäkerheterna som…

iZafe bidrar till minskad smittospridning till äldre riskgrupper

iZafe erbjuder läkemedelsrobot för att skydda riskgrupper – vill bidra till minskad spridning av coronaviruset

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man erbjuder äldreboenden, vårdenheter och patienter med hemtjänst läkemedelsroboten Dosell till kraftigt subventionerade priser, för att bidra till att reducera risken att äldre smittas av viruset. Spridningen av Covid-19 är…