iZafe Halvårsrapport

iZafe Group informerar om affärsläget i Norge och i Italien

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet uppdaterar avseende affärsläget i Italien och Norge. Som kommunicerats under våren har iZafe Group vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partners samt framgångsrikt deltagit i en nationell upphandling av läkemedelsrobotar…

iZafe och Doro Care i Norge tecknar kontrakt om leverans av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att Doro Care AS i Norge har lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform. ”Avtalet avseende…

Dosell läkemedelautomat

Hepro AS vinner nationell upphandling i Norge omfattande 62 kommuner där Dosell är inkluderad

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att iZafes partner Hepro AS har vunnit en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi…

Sjöbo kommun väljer läkemedelsroboten Dosell från iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att läkemedelsroboten Dosell valts av Sjöbo kommun i en upphandling genom anbud via iZafes partner Viser AB. Sjöbo kommun vill med hjälp av ett tryggt och beprövat system för läkemedelsdispensiering…

Dosell levereras till Norge

iZafe påbörjar leveranser av Dosell till Norge

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man slutfört förberedelser av läkemedelsroboten Dosell för den norska marknaden och idag påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna. iZafe har genomfört nödvändiga uppdateringar i Dosellsystemet för att förenkla och…

iZafe och Växjö kommun i samarbete för att öka tryggheten

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal efter vunnen upphandling med Växjö Kommun, Södra Smålands Avfall & Miljö, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) för att öka säkerheten. Avtalet gäller till och…

iZafe tecknar partneravtal med Zafe Care Systems AB för försäljning av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal med en ny svensk partner, Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedesroboten Dosell. Under första kvartalet tecknade iZafe även ett strategiskt distributörsavtal med svenska…

iZafe informerar om affärsläget

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet vill mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden dels kommentera hur bolaget påverkas av rådande läge, men också ge en översiktlig uppdatering av affärsläget internationellt. Mot bakgrund av osäkerheterna som…

Digitalisering av vården läkemedelsautomat

iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom avtal med två nya partners i Europa

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat partneravtal med en finsk och en tysk aktör. iZafes nya partner i Finland är ett bolag som säljer och marknadsför trygghetsskapande produkter till kommuner och stora vårdbolag. Det andra avtalet…