Videopresentation Q&A-bokslutskommuniké-2019

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med kvartalsrapport

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man i samband med rapporten för andra kvartalet 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 17 augusti 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna…

iZafe Halvårsrapport

iZafe Group informerar om affärsläget i Norge och i Italien

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet uppdaterar avseende affärsläget i Italien och Norge. Som kommunicerats under våren har iZafe Group vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partners samt framgångsrikt deltagit i en nationell upphandling av läkemedelsrobotar…

iZafe och Doro Care i Norge tecknar kontrakt om leverans av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att Doro Care AS i Norge har lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform. ”Avtalet avseende…

Digitalisering av vården läkemedelsautomat

Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en intressant rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i svenska kommuner 2020. Rapporten bekräftar att mobilappar och digitala tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Kicka här för att ta del av rapporten: Socialstyrelsens rapport om E-hälsa…

teckna aktier t06

Påminnelse: Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 stänger imorgon – sista möjligheten att för varje teckningsoption teckna en aktie till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till…

Dosell läkemedelautomat

Hepro AS vinner nationell upphandling i Norge omfattande 62 kommuner där Dosell är inkluderad

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att iZafes partner Hepro AS har vunnit en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi…

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30. Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19 Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av…

iZafe Group AB (publ.) har offentliggjort årsredovisning för 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/. Kontakter Anders Segerström, VD Mail: anders.segerstrom@izafe.se Mobilnummer: +46 70 875 14 12 iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan…

Sjöbo kommun väljer läkemedelsroboten Dosell från iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att läkemedelsroboten Dosell valts av Sjöbo kommun i en upphandling genom anbud via iZafes partner Viser AB. Sjöbo kommun vill med hjälp av ett tryggt och beprövat system för läkemedelsdispensiering…