Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30. Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19 Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av…

iZafe Group AB (publ.) har offentliggjort årsredovisning för 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/. Kontakter Anders Segerström, VD Mail: anders.segerstrom@izafe.se Mobilnummer: +46 70 875 14 12 iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan…