Sjöbo kommun väljer läkemedelsroboten Dosell från iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att läkemedelsroboten Dosell valts av Sjöbo kommun i en upphandling genom anbud via iZafes partner Viser AB. Sjöbo kommun vill med hjälp av ett tryggt och beprövat system för läkemedelsdispensiering…

Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar, idag att Bolaget vidtagit åtgärder för säkerställande av kapital. För att säkerställa rörelsekapital och fortsatt satsning inom området Healthcare har iZafe Group AB (publ) upphandlat en kortfristig kreditfacilitet om initialt 4…