teckna aktier t06

Påminnelse: Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 stänger imorgon – sista möjligheten att för varje teckningsoption teckna en aktie till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till…

Dosell läkemedelautomat

Hepro AS vinner nationell upphandling i Norge omfattande 62 kommuner där Dosell är inkluderad

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att iZafes partner Hepro AS har vunnit en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi…

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30. Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19 Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av…

iZafe Group AB (publ.) har offentliggjort årsredovisning för 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/. Kontakter Anders Segerström, VD Mail: anders.segerstrom@izafe.se Mobilnummer: +46 70 875 14 12 iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan…

Rättelse avseende pressmeddelande “Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”

iZafe Group AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 11 maj 2020 kl. 08:29 CEST, “Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”. Rättelsen avser antalet teckningsoptioner av serie TO9 som felaktigt angavs till 2 miljoner. Styrelsen har idag fattat beslut om korrigering av tidigare emissionsbeslut då antalet…

Sjöbo kommun väljer läkemedelsroboten Dosell från iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att läkemedelsroboten Dosell valts av Sjöbo kommun i en upphandling genom anbud via iZafes partner Viser AB. Sjöbo kommun vill med hjälp av ett tryggt och beprövat system för läkemedelsdispensiering…

Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar, idag att Bolaget vidtagit åtgärder för säkerställande av kapital. För att säkerställa rörelsekapital och fortsatt satsning inom området Healthcare har iZafe Group AB (publ) upphandlat en kortfristig kreditfacilitet om initialt 4…

Dosell levereras till Norge

iZafe påbörjar leveranser av Dosell till Norge

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man slutfört förberedelser av läkemedelsroboten Dosell för den norska marknaden och idag påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna. iZafe har genomfört nödvändiga uppdateringar i Dosellsystemet för att förenkla och…