iZafe vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man beslutat om åtgärder med anledning av den pågående spridningen av Covid-19. Mot bakgrund av osäkerheterna som spridningen av Covid-19 skapar har iZafes styrelse och ledning vidtagit en rad förebyggande…