iZafe i samarbete med Viser för läkemedelsdispensern dosell

Dosell integrerat med Visers trygghetsplattform

Idag den 4 mars 2020 meddelade iZafes partner Viser sina kunder att de integrerar Dosell läkemedelsdispenser i trygghetsplattformen. Informationen skickades ut i ett nyhetsbrev till cirka 40 befintliga kunder, där 375 personer mottog mailet. “Som ytterligare ett bidrag till att minska risken för läkemedelsavvikelser finns nu också Dosell läkemedelsdispenser helt integrerad i Visers trygghetsplattform. En läkemedelsdispenser är ett fantastiskt hjälpmedel…