iZafe vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man beslutat om åtgärder med anledning av den pågående spridningen av Covid-19. Mot bakgrund av osäkerheterna som spridningen av Covid-19 skapar har iZafes styrelse och ledning vidtagit en rad förebyggande…

iZafe informerar om affärsläget

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet vill mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden dels kommentera hur bolaget påverkas av rådande läge, men också ge en översiktlig uppdatering av affärsläget internationellt. Mot bakgrund av osäkerheterna som…

iZafe bidrar till minskad smittospridning till äldre riskgrupper

iZafe erbjuder läkemedelsrobot för att skydda riskgrupper – vill bidra till minskad spridning av coronaviruset

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man erbjuder äldreboenden, vårdenheter och patienter med hemtjänst läkemedelsroboten Dosell till kraftigt subventionerade priser, för att bidra till att reducera risken att äldre smittas av viruset. Spridningen av Covid-19 är…

iZafe i samarbete med Viser för läkemedelsdispensern dosell

Dosell integrerat med Visers trygghetsplattform

Idag den 4 mars 2020 meddelade iZafes partner Viser sina kunder att de integrerar Dosell läkemedelsdispenser i trygghetsplattformen. Informationen skickades ut i ett nyhetsbrev till cirka 40 befintliga kunder, där 375 personer mottog mailet. “Som ytterligare ett bidrag till att minska risken för läkemedelsavvikelser finns nu också Dosell läkemedelsdispenser helt integrerad i Visers trygghetsplattform. En läkemedelsdispenser är ett fantastiskt hjälpmedel…