iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019. Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att…

Valberedning utsedd iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget. iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:…

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen. ”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu…

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158…

iZafe etablerar partnerorganisation för att möta en ökad internationell efterfrågan på Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man accelererar sin säljkapacitet genom att etablera en dedikerad partnerorganisation för att möta upp det stora intresset för läkemedelsroboten Dosell. ”Vi har under de senaste månaderna framgångsrikt implementerat vår strategi…