Dosell iZafe aktie nyemission

iZafe Group AB accelererar tillväxten och offentliggör en företrädesemission av units om cirka 25,2 MSEK vilken till 80 procent är säkerställd

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (“iZafe” eller “Bolaget”) meddelar att man idag beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämman den 10 april 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner…