bolagspresentation

iZafes bolagspresentation på Stora Aktiedagen och på Småbolagsjakten Live tillgänglig

Denna vecka har iZafe haft två bolagspresentationer; en på Stora Aktiedagen och en på Småbolagsjakten Live. Genom sin medverkan har iZafe spridit sitt budskap till tusentals engagerade investerare från arrangörernas breda nätverk. Vid presentationerna berättade iZafes VD Anders Segerström om bolagets verksamhet, strategi och status just nu. Presentationerna innehöll bland annat information om företrädesemissionen som…

iZafe tecknar ramavtal med Säkra för GPS-spårsändare

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat ett ramavtal med Säkra, ett väletablerat företag inom försäkringsförmedling för bland annat medlemsorganisationer. Genom avtalet blir iZafe leverantör av system för GPS-spårsändare till Säkras kunder som en del i ett…

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan…

iZafe aktie CA

Byte av Certified Adviser (CA) till FNCA Sweden AB

iZafe Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 februari 2020. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. Kontakter Anders Segerström, VD Mail: anders.segerstrom@izafe.se Mobilnummer: +46 70 875 14…

iZafes läkemedelsrobot Dosell vald av sex kommuner i Norge för pilotprojekt

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering meddelar att man inom ramen för det samarbetsavtal som tidigare i år tecknades med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi, startar pilotprojekt med sex kommuner i Norge för…

Dosell iZafe aktie nyemission

iZafe Group AB accelererar tillväxten och offentliggör en företrädesemission av units om cirka 25,2 MSEK vilken till 80 procent är säkerställd

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (“iZafe” eller “Bolaget”) meddelar att man idag beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämman den 10 april 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner…