iZafe Group AB har upptagit ett lån om 5 MSEK som en del av bolagets långsiktiga finansiering

iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har efter tredje kvartalets utgång upptagit ett lån om totalt 5 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för att säkerställa iZafes långsiktiga finansiering. Sammanfattning av villkoren: Låneavtal om totalt 5 MSEK. Långivare är två professionella investerare. Lånet löper med en månatlig ränta om 1 procent. Sammantaget har…