iZafe Group AB har upptagit ett lån om 5 MSEK som en del av bolagets långsiktiga finansiering

iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har efter tredje kvartalets utgång upptagit ett lån om totalt 5 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för att säkerställa iZafes långsiktiga finansiering. Sammanfattning av villkoren: Låneavtal om totalt 5 MSEK. Långivare är två professionella investerare. Lånet löper med en månatlig ränta om 1 procent. Sammantaget har…

iZafes kvartalsrapport Q3, juli-september 2019

Läs rapporten i sin helhet här. Tredje kvartalet i sammandrag – koncernen Omsättning: 3 344 TSEK Antal abonnemang: 4 526 st Nya abonnemang: 545 st Månatlig fakturering: 1 276 TSEK Höjdpunkter från kvartalet iZafe Helthcare har tecknat samarbetsavtal med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell. iZafe Security har…

Äldreomsorg

iZafe Group tecknar avtal med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av utrustning inom hemvård

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering meddelar att man tecknat ett samarbetsavtal med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi. Hepro AS utvecklar, tillverkar och levererar hjälpmedel inom hemvård och välfärdsteknik. ”Med en växande andel…