iZafe: Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 september 2019

Extra bolagsstämma i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391, (”iZafe” eller ”Bolaget”) hölls idag, den 30 september 2019, varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av nya styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och en (1) suppleant samt…

iZafe tecknar samarbetsavtal med Doro Care AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsautomaten Dosell

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering meddelar att man idag har tecknat ett samarbetsavtal med Doro Care AS i Norge, ett ledande bolag inom välfärdsteknik,  läkemedelsautomaten Dosell. Genom att inkludera Dosell i sitt sortiment och utbud av produkter och…

Kallelse till extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 11 A, Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen…