iZafe Halvårsrapport

Halvårsrapport Q2

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG – KONCERNEN OMSÄTTNING: 3 171 TSEK ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST NYA ABONNEMANG: 329 ST MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK Se rapporten i sin helhet här.  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT iZafe skrev ramavtal med Team Olivia. Uppdraget expanderade därmed från att ha inkluderat endast ett bolag till att nu bli helhetsleverantör till samtliga 43…